fbpx Skip to main content
INFORMACJA O PRYWATNOŚCI
Ostatnia aktualizacja: 8 września 2020 r
Dziękujemy za wybranie się do naszej społeczności w NINA LIPA INC, prowadzącej działalność jako Beauty Sale PL („ Beauty Sale PL ”, „ my ”, „ nas ”, „ nasz ”). Zobowiązujemy się chronić Twoje dane osobowe i Twoje prawo do prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej informacji o ochronie prywatności lub naszych praktyk w odniesieniu do Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem sklep@beautysale.pl.
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową  https://www.beautysale.pl  („ Witryna ”), korzystasz z naszej aplikacji mobilnej, korzystaj z naszej aplikacji Facebook, w zależności od przypadku („ Aplikacja ”) i bardziej ogólnie, korzystaj z naszych usługi („ Usługi ”, które obejmują  Witrynę i  Aplikację), doceniamy fakt, że powierzasz nam swoje dane osobowe. Traktujemy Twoją prywatność bardzo poważnie. W niniejszej informacji o ochronie prywatności staramy się wyjaśnić Ci w możliwie najbardziej przejrzysty sposób, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie masz w związku z nimi prawa. Mamy nadzieję, że poświęcisz trochę czasu na uważne przeczytanie, ponieważ jest to ważne. Jeśli w niniejszej informacji o ochronie prywatności znajdują się jakiekolwiek warunki, z którymi się nie zgadzasz, natychmiast zaprzestań korzystania z naszych Usług.
Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich informacji gromadzonych za pośrednictwem naszych Usług (które, jak opisano powyżej, obejmują naszą  Witrynę i  Aplikację ), a także wszelkich powiązanych usług, sprzedaży, marketingu lub wydarzeń.
Przeczytaj uważnie niniejszą informację o ochronie prywatności, ponieważ pomoże Ci ona zrozumieć, co robimy z informacjami, które zbieramy.
SPIS TREŚCI
1. JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY?

Dane osobowe, które nam ujawniasz
W skrócie:  Zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz. 
Gromadzimy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz, rejestrując się w  Usługach,  wyrażając zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, gdy uczestniczysz w działaniach w Usługach (np. Poprzez publikowanie wiadomości na naszych forach internetowych lub udział w konkursach, konkursach lub prezentach)  lub w inny sposób, gdy kontaktujesz się z nami.
Dane osobowe, które zbieramy, zależą od kontekstu Twoich interakcji z nami i Usługami, dokonywanych przez Ciebie wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzystasz. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:
Dane osobowe dostarczone przez Ciebie.  Zbieramy nazwiska; numery telefoniczne; adresy e-mail; adresy pocztowe; nazwy użytkownika; Hasła; adresy rozliczeniowe; numery kart debetowych / kredytowych; i inne podobne informacje.
Dane dotyczące płatności.  W przypadku dokonywania zakupów możemy gromadzić dane niezbędne do przetworzenia płatności, takie jak numer instrumentu płatniczego (np. Numer karty kredytowej) oraz kod bezpieczeństwa powiązany z instrumentem płatniczym. Wszystkie dane dotyczące płatności są przechowywane przez Paypal i Stripe. Łącza do ich informacji o prywatności można znaleźć tutaj:  https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full  i  https://stripe.com/privacy .
Dane logowania do mediów społecznościowych. Możemy zapewnić Ci możliwość zarejestrowania się u nas przy użyciu danych Twojego istniejącego konta w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub inne konto w mediach społecznościowych. Jeśli zdecydujesz się zarejestrować w ten sposób, zbierzemy Informacje opisane w sekcji „ JAK OBSŁUGUJEMY TWOJE LOGINY SPOŁECZNOŚCIOWE ” poniżej.
Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne oraz musisz powiadomić nas o wszelkich zmianach takich danych osobowych.

Informacje zbierane automatycznie
W skrócie:  Niektóre informacje – takie jak adres protokołu internetowego (IP) i / lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia – są zbierane automatycznie, gdy odwiedzasz nasze Usługi. 
Automatycznie zbieramy określone informacje, gdy odwiedzasz, korzystasz lub poruszasz się po Usługach. Informacje te nie ujawniają Twojej konkretnej tożsamości (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja , informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszych Usług oraz inne informacje techniczne. Informacje te są potrzebne przede wszystkim do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszych Usług oraz do naszych wewnętrznych analiz i celów raportowania.
Podobnie jak wiele firm, zbieramy również informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii.
Gromadzone przez nas informacje obejmują:
 • Dane dziennika i użytkowania.  Dane dziennika i użytkowania to informacje dotyczące usług, diagnostyki, użytkowania i wydajności, które nasze serwery automatycznie gromadzą, gdy uzyskujesz dostęp do naszych Usług lub z nich korzystasz, i które zapisujemy w plikach dziennika. W zależności od tego, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z nami, te dane dziennika mogą obejmować Twój adres IP, informacje o urządzeniu, typ przeglądarki i ustawienia oraz informacje o Twojej aktywności w Usługach (takie jak data / znaczniki czasu związane z Twoim użytkowaniem, przeglądane strony i pliki, wyszukiwania i inne działania, które wykonujesz, takie jak używane funkcje), informacje o zdarzeniach urządzenia (takie jak aktywność systemu, raporty o błędach (czasami nazywane „zrzutami awaryjnymi”) i ustawienia sprzętu).
 • Dane urządzenia.  Gromadzimy dane o urządzeniu, takie jak informacje o Twoim komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do Usług. W zależności od używanego urządzenia, dane te mogą obejmować informacje, takie jak adres IP (lub serwer proxy), numery identyfikacyjne urządzenia i aplikacji, lokalizację, typ przeglądarki, model sprzętu Dostawca usług internetowych i / lub operator komórkowy, system operacyjny i konfiguracja systemu Informacja.
 • Dane lokalizacji.  Gromadzimy dane o lokalizacji, takie jak informacje o lokalizacji Twojego urządzenia, które mogą być dokładne lub nieprecyzyjne. Ilość gromadzonych przez nas informacji zależy od rodzaju i ustawień urządzenia, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do Usług. Na przykład możemy używać GPS i innych technologii do zbierania danych geolokalizacyjnych, które informują nas o Twojej aktualnej lokalizacji (na podstawie Twojego adresu IP). Możesz zrezygnować z zezwalania nam na gromadzenie tych informacji, odmawiając dostępu do informacji lub wyłączając ustawienie lokalizacji na swoim urządzeniu. Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się zrezygnować, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych aspektów Usług.

Informacje zbierane za pośrednictwem naszej aplikacji
W skrócie:  podczas korzystania z naszej aplikacji zbieramy informacje dotyczące Twojej lokalizacji geograficznej, urządzenia mobilnego, powiadomień push i uprawnień Facebooka. 
Jeśli korzystasz z naszej aplikacji, zbieramy również następujące informacje:
 • Informacje o lokalizacji geograficznej.  Możemy zażądać dostępu lub pozwolenia na dostęp i śledzenie informacji opartych na lokalizacji z Twojego urządzenia mobilnego, w sposób ciągły lub podczas korzystania z naszej aplikacji, w celu świadczenia określonych usług opartych na lokalizacji. Jeśli chcesz zmienić nasz dostęp lub uprawnienia, możesz to zrobić w ustawieniach swojego urządzenia.
 • Dane urządzenia mobilnego. Automatycznie zbieramy informacje o urządzeniu (takie jak identyfikator urządzenia mobilnego, model i producent), system operacyjny, informacje o wersji i informacje o konfiguracji systemu, numery identyfikacyjne urządzenia i aplikacji, typ i wersja przeglądarki, model sprzętu Dostawca usług internetowych i / lub operator komórkowy, oraz adres protokołu internetowego (IP) (lub serwer proxy). Jeśli korzystasz z naszej aplikacji, możemy również zbierać informacje o sieci telefonicznej powiązanej z Twoim urządzeniem mobilnym, systemie operacyjnym lub platformie Twojego urządzenia mobilnego, typie używanego urządzenia mobilnego, unikalnym identyfikatorze urządzenia mobilnego oraz informacje o funkcjach naszą aplikację, do której uzyskałeś dostęp.
 • Powiadomienia push. Możemy poprosić o wysyłanie Ci powiadomień push dotyczących Twojego konta lub niektórych funkcji Aplikacji. Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania tego rodzaju wiadomości, możesz je wyłączyć w ustawieniach swojego urządzenia.
 • Uprawnienia Facebooka.  Domyślnie uzyskujemy dostęp do  podstawowych informacji o Twoim  koncie na Facebooku , w tym imienia i nazwiska, adresu e-mail, płci, urodzin, aktualnego miasta i adresu URL zdjęcia profilowego, a także innych informacji, które zdecydujesz się upublicznić. Możemy również poprosić o dostęp do innych uprawnień związanych z Twoim kontem, takich jak znajomi, zameldowania i polubienia, a Ty możesz przyznać nam lub odmówić dostępu do każdego indywidualnego pozwolenia. Więcej informacji na temat uprawnień Facebooka można znaleźć na stronie odniesienia do  uprawnień Facebooka  .
Informacje te są potrzebne przede wszystkim do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszej aplikacji, do rozwiązywania problemów oraz do naszych wewnętrznych analiz i celów raportowania.
2. CZY TWOJE INFORMACJE ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE KOGOŚ?
W skrócie:   Udostępniamy informacje wyłącznie za Twoją zgodą, w celu zachowania zgodności z prawem, świadczenia usług, ochrony Twoich praw lub wypełniania zobowiązań biznesowych.
Możemy przetwarzać lub udostępniać Twoje dane, które posiadamy, w oparciu o następującą podstawę prawną:
 • Zgoda:  Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli wyraziłeś wyraźną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu.
 • Prawnie  uzasadnione interesy : Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych.
 • Wykonanie umowy:  jeśli zawarliśmy z Tobą umowę, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia warunków naszej umowy.
 • Obowiązki prawne:  Możemy ujawnić Twoje dane, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, aby zachować zgodność z obowiązującym prawem, żądaniami władz, postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub procesem prawnym, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie do sądu ( w tym w odpowiedzi na władze publiczne w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa).
 • Istotne interesy:  Możemy ujawnić Twoje informacje, jeśli uważamy, że jest to konieczne do zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań w związku z potencjalnymi naruszeniami naszych zasad, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami obejmującymi potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby i nielegalną działalnością lub jako dowód w spory sądowe, w które jesteśmy zaangażowani.
Mówiąc dokładniej, możemy potrzebować przetwarzać Twoje dane lub udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:
 • Transfery biznesowe.  Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w związku z lub w trakcie negocjacji jakiejkolwiek fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności innej firmie.
3. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?
W skrócie:   możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do zbierania i przechowywania informacji.
Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele) w celu uzyskania dostępu do informacji lub ich przechowywania. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób korzystamy z takich technologii i jak możesz odrzucić niektóre pliki cookie, znajdują się w naszej Informacji o plikach cookie.
4. JAK OBSŁUGUJEMY TWOJE LOGOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWE? 
W skrócie:   jeśli zdecydujesz się zarejestrować lub zalogować się do naszych usług za pomocą konta w mediach społecznościowych, możemy mieć dostęp do pewnych informacji o Tobie.
Our Services offers you the ability to register and login using your third-party social media account details (like your Facebook or Twitter logins). Where you choose to do this, we will receive certain profile information about you from your social media provider. The profile Information we receive may vary depending on the social media provider concerned, but will often include your name, email address, friends list, profile picture as well as other information you choose to make public on such social media platform. If you login using Facebook, we may also request access to other permissions related to your account, such as your friends, check-ins, and likes, and you may choose to grant or deny us access to each individual permission.
Informacje, które otrzymamy, będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów opisanych w niniejszej informacji o ochronie prywatności lub w inny sposób wyjaśnionych w odpowiednich Usługach. Należy pamiętać, że nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za inne sposoby wykorzystania danych osobowych przez zewnętrznego dostawcę mediów społecznościowych. Zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób gromadzą, wykorzystują i udostępniają Twoje dane osobowe oraz w jaki sposób możesz ustawić swoje preferencje prywatności w ich witrynach i aplikacjach.
5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?
W skrócie:   przechowujemy Twoje informacje tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że prawo stanowi inaczej.
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (np. Wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden cel niniejszego zawiadomienia nie będzie wymagał od nas przechowywania Twoich danych osobowych dłużej niż okres, w którym użytkownicy mają u nas konto.
Gdy nie będziemy mieć ciągłej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy lub zanonimizujemy takie informacje lub, jeśli nie będzie to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje dane osobowe i izolować je od dalszego przetwarzania do czasu, gdy ich usunięcie będzie możliwe.
6. JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE INFORMACJE?
W skrócie:   Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.
Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jednak pomimo naszych zabezpieczeń i starań, aby zabezpieczyć Twoje informacje, żadna transmisja elektroniczna przez Internet lub technologia przechowywania informacji nie może zagwarantować 100% bezpieczeństwa, dlatego nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieuprawnione strony trzecie nie będą w stanie pokonać nasze zabezpieczenia i niewłaściwie zbierać, uzyskiwać dostęp, kraść lub modyfikować informacje. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłanie danych osobowych do iz naszych Usług odbywa się na Twoje własne ryzyko. Dostęp do Usług należy uzyskiwać wyłącznie w bezpiecznym środowisku.
7. CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD NIELETNICH?
W skrócie:   nie zbieramy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie sprzedajemy ich.
Nie pozyskujemy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie sprzedajemy ich. Korzystając z Usług, oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat lub jesteś rodzicem lub opiekunem takiej osoby niepełnoletniej i wyrażasz zgodę na korzystanie z Usług przez osobę niepełnoletnią. Jeśli dowiemy się, że zebrano dane osobowe od użytkowników w wieku poniżej 18 lat, zdezaktywujemy konto i podejmiemy uzasadnione kroki w celu niezwłocznego usunięcia takich danych z naszych rejestrów. Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek danych, które mogliśmy zebrać od dzieci poniżej 18 roku życia, skontaktuj się z nami pod adresem nina@beautysale.pl.
8. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
W skrócie: w   niektórych regionach, na przykład w Europejskim Obszarze Gospodarczym, przysługują Ci prawa, które zapewniają większy dostęp do Twoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. Możesz przejrzeć, zmienić lub zamknąć swoje konto w dowolnym momencie.
W niektórych regionach (np. W Europejskim Obszarze Gospodarczym) przysługują Ci określone prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Może to obejmować prawo (i) do żądania dostępu i uzyskania kopii Twoich danych osobowych, (ii) żądania sprostowania lub usunięcia; (iii) ograniczenie przetwarzania danych osobowych; oraz (iv) w stosownych przypadkach, do przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach możesz mieć również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby złożyć taką prośbę, skorzystaj z  danych kontaktowych  podanych poniżej. Rozpatrzymy i zareagujemy na każde żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
Jeśli polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania przed jego wycofaniem, ani na przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o inne niż zgoda podstawy prawne przetwarzania.
Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych. Ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj:  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm .
Jeśli jesteś mieszkańcem Szwajcarii, dane kontaktowe organów ochrony danych są dostępne tutaj:  https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html .
Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące swoich praw do prywatności, możesz wysłać do nas e-mail na adres admin@beautysale.pl.

informacje o koncie
Jeśli w dowolnym momencie zechcesz przejrzeć lub zmienić informacje na swoim koncie lub zamknąć swoje konto, możesz:
 • Zaloguj się do ustawień swojego konta i zaktualizuj swoje konto użytkownika.
 • Skontaktuj się z nami, korzystając z podanych informacji kontaktowych.
Na Twoją prośbę o zamknięcie konta dezaktywujemy lub usuniemy Twoje konto i informacje z naszych aktywnych baz danych. Możemy jednak zachować niektóre informacje w naszych plikach, aby zapobiegać oszustwom, rozwiązywać problemy, pomagać w dochodzeniach, egzekwować nasze Warunki użytkowania i / lub przestrzegać obowiązujących wymogów prawnych.
Pliki cookie i podobne technologie:  Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na akceptowanie plików cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała pliki cookie. Jeśli zdecydujesz się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to wpłynąć na niektóre funkcje lub usługi naszych Usług. Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach reklamodawców w naszych Usługach, odwiedź witrynę  http://www.aboutads.info/choices/ .
Rezygnacja z marketingu e-mailowego:  Możesz wypisać się z naszej marketingowej listy e-mailowej w dowolnym momencie, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami, korzystając z danych podanych poniżej. Zostaniesz wtedy usunięty z marketingowej listy e-mailowej – możemy jednak nadal komunikować się z Tobą, na przykład w celu wysyłania Ci wiadomości e-mail związanych z usługami, które są niezbędne do administrowania kontem i korzystania z niego, w celu odpowiadania na zgłoszenia serwisowe lub w innych celach celów niemarketingowych. Aby zrezygnować w inny sposób, możesz:
 • Uzyskaj dostęp do ustawień konta i zaktualizuj swoje preferencje.
 • Skontaktuj się z nami, korzystając z podanych informacji kontaktowych.
9. KONTROLA FUNKCJI NIE ŚLEDZENIA
Większość przeglądarek internetowych i niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję Do-Not-Track („DNT”) lub ustawienie, które można aktywować, aby zasygnalizować swoje preferencje dotyczące prywatności, aby nie monitorować i nie gromadzić danych o czynnościach przeglądania online. Na tym etapie nie został sfinalizowany żaden jednolity standard technologiczny rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT. W związku z tym obecnie nie odpowiadamy na sygnały przeglądarki DNT ani żaden inny mechanizm, który automatycznie informuje, że nie chcesz być śledzony online. Jeśli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego musimy przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w zaktualizowanej wersji niniejszej informacji o ochronie prywatności.
10. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ OKREŚLONE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
W skrócie:   tak, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz określone prawa dotyczące dostępu do swoich danych osobowych.
Artykuł 1798.83 kodeksu cywilnego stanu Kalifornia, znany również jako prawo „Shine The Light”, zezwala naszym użytkownikom będącym mieszkańcami Kalifornii na żądanie i uzyskanie od nas, raz w roku i bezpłatnie, informacji o kategoriach danych osobowych (jeśli istnieją), ujawnione stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego oraz nazwy i adresy wszystkich stron trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chciałbyś złożyć taką prośbę, prześlij nam swoją prośbę na piśmie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.
Jeśli masz mniej niż 18 lat, mieszkasz w Kalifornii i masz zarejestrowane konto w Usłudze, masz prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które publicznie publikujesz w Usługach. Aby zażądać usunięcia takich danych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, i dołącz adres e-mail powiązany z Twoim kontem oraz oświadczenie, że mieszkasz w Kalifornii. Zadbamy o to, aby dane nie były publicznie widoczne w Usługach, ale należy pamiętać, że dane mogą nie zostać całkowicie lub kompleksowo usunięte ze wszystkich naszych systemów (np. Kopie zapasowe itp.).

Informacja o prywatności CCPA
California Code of Regulations definiuje „rezydenta” jako:
(1) każdą osobę przebywającą w stanie Kalifornia w innym celu niż tymczasowy lub przejściowy oraz
(2) każda osoba fizyczna zamieszkała w stanie Kalifornia, która przebywa poza stanem Kalifornia w celu tymczasowym lub przejściowym
Wszystkie inne osoby są określane jako „nierezydenci”.
Jeśli ta definicja „rezydenta” dotyczy Ciebie, musimy przestrzegać pewnych praw i obowiązków dotyczących Twoich danych osobowych.
Jakie kategorie danych osobowych zbieramy?
W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy zebraliśmy następujące kategorie danych osobowych:
Kategoria Przykłady Zebrane
A. Identyfikatory
Dane kontaktowe, takie jak prawdziwe imię i nazwisko, alias, adres pocztowy, numer telefonu lub telefonu komórkowego, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego, adres e-mail i nazwa konta
NIE
B. Kategorie danych osobowych wymienione w statucie California Customer Records
Imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia i informacje finansowe
TAK
C. Chronione cechy klasyfikacyjne zgodnie z prawem kalifornijskim lub federalnym
Płeć i data urodzenia
NIE
D. Informacje handlowe
Informacje o transakcjach, historia zakupów, dane finansowe i informacje o płatności
NIE
E. Informacje biometryczne
Odciski palców i odciski głosu
NIE
F. Internet lub inna podobna aktywność sieciowa
Historia przeglądania, historia wyszukiwania, zachowanie online, dane o zainteresowaniach i interakcje z naszymi i innymi witrynami internetowymi, aplikacjami, systemami i reklamami
NIE
 
G. Dane geolokalizacyjne
Lokalizacja urządzenia
NIE
H. Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, węchowe lub podobne
Obrazy i nagrania audio, wideo lub rozmów stworzone w związku z naszą działalnością biznesową
NIE
I. Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem
Biznesowe dane kontaktowe w celu świadczenia naszych usług na poziomie biznesowym, stanowisko, a także historia zatrudnienia i kwalifikacje zawodowe, jeśli ubiegasz się o pracę u nas
NIE
J. Informacje edukacyjne
Akta uczniów i informacje katalogowe
NIE
K. Wnioski wyciągnięte z innych danych osobowych
Wnioski wyciągane z jakichkolwiek zebranych danych osobowych wymienionych powyżej w celu utworzenia profilu lub podsumowania, na przykład, o preferencjach i cechach osoby
NIE
Możemy również gromadzić inne dane osobowe poza tymi kategoriami, w przypadkach gdy kontaktujesz się z nami osobiście, online, telefonicznie lub pocztą w kontekście:
 • Otrzymywanie pomocy za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta;
 • Udział w ankietach lub konkursach klientów; i
 • Ułatwienia w świadczeniu naszych Usług i odpowiadaniu na Twoje zapytania.
Jak wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobowe?
Więcej informacji na temat naszych praktyk gromadzenia i udostępniania danych można znaleźć w niniejszej informacji o ochronie prywatności.
Możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail na  admin@beautysale.pl,  odwiedzając  https://www.beautysale.pl/contact ,  albo przez odniesienie do danych kontaktowych na dole tego dokumentu.
Jeśli korzystasz z upoważnionego agenta do skorzystania z prawa do rezygnacji, możemy odrzucić żądanie, jeśli upoważniony agent nie przedstawi dowodu, że został ważnie upoważniony do działania w Twoim imieniu.
Czy Twoje informacje zostaną udostępnione komukolwiek innemu?
Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym usługodawcom na podstawie pisemnej umowy między nami a każdym usługodawcą. Każdy usługodawca jest podmiotem nastawionym na zysk, który przetwarza informacje w naszym imieniu.
Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do naszych własnych celów biznesowych, takich jak przeprowadzanie wewnętrznych badań w zakresie rozwoju technologicznego i demonstracji. Nie oznacza to „sprzedaży” Twoich danych osobowych.
NINA LIPA INC  nie ujawniła ani nie sprzedała żadnych danych osobowych stronom trzecim w celach biznesowych lub handlowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. NINA LIPA INC nie będzie w przyszłości sprzedawać danych osobowych odwiedzających witrynę, użytkowników i innych konsumentów.
Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych
Prawo do żądania usunięcia danych – żądanie usunięcia
Możesz poprosić o usunięcie swoich danych osobowych. Jeśli poprosisz nas o usunięcie Twoich danych osobowych, uszanujemy Twoją prośbę i usuniemy Twoje dane osobowe, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków przewidzianych przez prawo, takich jak (ale nie wyłącznie) korzystanie przez innego konsumenta z jego prawa do wolności słowa , nasze wymagania dotyczące zgodności wynikające z obowiązku prawnego lub przetwarzania, które może być wymagane w celu ochrony przed działaniami niezgodnymi z prawem.
Prawo do informacji – prośba o informacje
W zależności od okoliczności masz prawo wiedzieć:
 • czy zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • kategorie danych osobowych, które zbieramy;
 • cele, w jakich wykorzystywane są zebrane dane osobowe;
 • czy sprzedajemy Twoje dane osobowe stronom trzecim;
 • kategorie danych osobowych, które sprzedaliśmy lub ujawniliśmy w celach biznesowych;
 • kategorie osób trzecich, którym dane osobowe zostały sprzedane lub ujawnione w celach biznesowych; i
 • biznesowy lub handlowy cel gromadzenia lub sprzedaży danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującym prawem nie jesteśmy zobowiązani do dostarczania ani usuwania informacji o konsumentach, które zostały pozbawione identyfikacji w odpowiedzi na żądanie konsumenta, ani do ponownej identyfikacji danych osobowych w celu weryfikacji żądania konsumenta.
Prawo do niedyskryminacji przy wykonywaniu praw konsumenta do prywatności
Nie będziemy Cię dyskryminować, jeśli będziesz korzystać ze swoich praw do prywatności.
Proces weryfikacji
Po otrzymaniu Twojej prośby będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość, aby ustalić, że jesteś tą samą osobą, o której mamy informacje w naszym systemie. Te wysiłki weryfikacyjne wymagają, abyśmy poprosili Cię o podanie informacji, abyśmy mogli dopasować je do informacji, które nam wcześniej przekazałeś. Na przykład, w zależności od rodzaju przesłanego wniosku, możemy poprosić Cię o podanie pewnych informacji, abyśmy mogli dopasować informacje, które podasz, z informacjami, które już mamy w aktach, lub możemy skontaktować się z Tobą za pomocą metody komunikacji (np. lub e-mail), które nam wcześniej przekazałeś. Możemy również skorzystać z innych metod weryfikacji, jeśli wymagają tego okoliczności.
Będziemy wykorzystywać dane osobowe podane we wniosku wyłącznie w celu zweryfikowania Twojej tożsamości lub upoważnienia do złożenia wniosku. W miarę możliwości będziemy unikać żądania od Ciebie dodatkowych informacji w celu weryfikacji. Jeśli jednak nie możemy zweryfikować Twojej tożsamości na podstawie informacji już przechowywanych przez nas, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji w celu weryfikacji Twojej tożsamości oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobiegania oszustwom. Takie dodatkowe informacje usuniemy, gdy tylko zakończymy weryfikację.
Inne prawa do prywatności
 • możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
 • możesz zażądać sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub nie mają już znaczenia, lub zażądać ograniczenia przetwarzania danych
 • możesz wyznaczyć upoważnionego agenta do złożenia wniosku na podstawie CCPA w Twoim imieniu. Możemy odrzucić żądanie od upoważnionego przedstawiciela, który nie przedstawi dowodu, że został ważnie upoważniony do działania w Twoim imieniu zgodnie z CCPA.
 • możesz zażądać rezygnacji z przyszłej sprzedaży swoich danych osobowych stronom trzecim. Po otrzymaniu prośby o rezygnację podejmiemy działania na jej podstawie tak szybko, jak to będzie możliwe, ale nie później niż 15 dni od daty złożenia żądania.
Aby korzystać z tych praw, można skontaktować się z nami  poprzez e-mail na admin@beautysale.pl, odwiedzając  https://www.beautysale.pl/contact ,  albo przez odniesienie do danych kontaktowych na dole tego dokumentu. Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi, chcielibyśmy Cię poznać.
11. CZY AKTUALIZUJEMY TO OGŁOSZENIE? 
 
W skrócie:   tak, zaktualizujemy to powiadomienie w razie potrzeby, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.
Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o ochronie prywatności. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona zaktualizowaną datą „Poprawionej”, a zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej informacji o ochronie prywatności, możemy Cię o tym powiadomić, umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o takich zmianach lub wysyłając powiadomienie bezpośrednio. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej informacji o ochronie prywatności, aby uzyskać informacje o tym, jak chronimy Twoje dane.
12. JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEJ INFORMACJI? 
W przypadku pytań lub uwag dotyczących niniejszego zawiadomienia można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD), Niną Lipa, pod adresem e-mail sklep@beautysale.pl, telefonicznie pod numerem 9177190118 lub listownie na adres:
BEAUTYSALEPL
99 park avenue
Nowy Jork, NY 10014
Stany Zjednoczone
Jeśli masz dodatkowe pytania lub uwagi, możesz również skontaktować się z nami pocztą na następujący adres firmy:
BEAUTYSALEPL
99 park avenue
Nowy Jork, NY 10014
Stany Zjednoczone
Telefon: 9177190118
13. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE GROMADZIMY OD CIEBIE? 
Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju, możesz mieć prawo zażądać dostępu do danych osobowych, które od Ciebie zbieramy, zmienić te informacje lub je usunąć w pewnych okolicznościach. Aby poprosić o sprawdzenie, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych,  odwiedź:  https://www.beautysale.pl . Odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 30 dni.

This post is also available in: polski English (angielski) Deutsch (niemiecki)